Lichaamsgerichte (Psycho)therapie

E.E.N.® Therapie

Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde (E.E.N.®)

Doel van de behandeling

Het in balans brengen van lichaam en geest. Het zelf genezend vermogen van het immuunsysteem stimuleren. Bewustwording van patronen en blokkades (middels o.a. regressie therapie en chakra-psychologie). Wegnemen van energetische blokkades en bevorderen van de energie doorstroming. Hierdoor kom je in harmonie met jezelf en je omgeving. Daarnaast is de behandeling vitaliserend, met als doel totaalbalans.

De behandeling

Lichaamsgerichte psychotherapie is een ervaringsgerichte psychotherapie waarin je geholpen wordt om in contact te komen met diepere lagen van je (lichaams)bewustzijn. Je kunt dan ontdekken wat er nodig is om weer een vol en bevredigend leven te leiden in contact met je lichaam, andere mensen en je omgeving. Je lichaam is een zeer wijs organisme, dat in een ontspannen staat door middel van verschillende processen en impulsen richting evenwicht en gezondheid beweegt. In het geval van beperkende overtuigingen, trauma of onveilige gehechtheid patronen houd je echter onbewust je lichaam tegen deze impulsen richting gezondheid te maken. Je richt binnen de therapie je aandacht op wat er in je lichaam en geest te ervaren is en welke verbanden er zijn. Contact maken met de taal van je lichaam (opgeslagen lichaams-herinneringen in het impliciete geheugen) is een zeer effectieve manier om te weten wat er nu echt aan de hand is. Je hoofd heeft namelijk de neiging dingen complexer te maken dan dat ze in werkelijkheid zijn, en heeft patronen ontwikkeld die je af houden van ongewenste gevoelens en bewegingen. In de therapie maken we de weg weer vrij om je lichaam en geest de impulsen richting gezondheid te laten maken. Zo leid je lichaam jou naar een leven met meer evenwicht, gezondheid, voldoening en zingeving.

De Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde (E.E.N.) combineert methoden uit verschillende geneeskundige systemen. Wijsheden uit de Oosterse, Chinese, Tibetaans en Egyptische geneeskunde worden geïntegreerd met de Westerse geneeskunde. Eclectisch wil zeggen dat uit alle systemen hebt beste wordt gehaald en dat hier tevens de eenheid in gezien wordt. De E.E.N. therapie werkt vanuit het chakrasysteem en de meridianenleer. Het is energetisch van aard en helpt verstoringen en blokkades in deze systemen op te lossen.

De therapie brengt je lichaam, geest en bewustzijn in balans. Door de verstoringen in je lichaam op te sporen en op de juiste manier te interpreteren, krijg je inzicht in de oorzaken die hieraan ten grondslag liggen. Inzicht helpt je om je patronen, die deze klachten in stand houden, te doorbreken.

Omdat in de E.E.N therapie de beste systemen uit de geneeskunde zijn geïntegreerd kan je behandeling uit verschillende vormen bestaan. Enkele daarvan zijn aurahealing (het terug in balans brengen van je energieveld), regressietherapie (het teruggaan naar het moment in je persoonlijke geschiedenis wanneer je probleem/klacht ontstond) en lithotherapie (het verlichten van klachten/problemen met stenen/mineralen). Ook visualisaties, grondoefeningen en meditatietechnieken kunnen deel uit maken van de Eclectische Energetische therapie.

De oorzaak van klachten wordt gezocht op het niveau van het lichaam en het (sub)bewustzijnsniveau. Hierbij wordt het lichaam gezien als een energiesysteem. De belangrijkste voorwaarde om gezond te zijn, is dat de energie vrij kan stromen in het lichaam.
Op of rond plekken waar blokkades ontstaan, kan ophoping van verbruikte en negatieve energie en ziekteprocessen zich ontwikkelen.
Gebleken is dat emoties hierbij een grote rol spelen. Wanneer de energiestroom geblokkeerd raakt, is de balans zoek en ontstaan ziektes, stress, burn-out of andere klachten. Dit gebeurt ook onder invloed van ziektekiemen, toxische belasting, straling en niet-optimale voeding.

Om het zelfherstellend vermogen van je lichaam te kunnen aanspreken, is het van belang dat je je bewust wordt van wat er zich afspeelt in je lichaam en geest. Dit bewustwordingsproces is de kern in de behandeling.

Verloop van de behandeling

​Een behandeling neemt ongeveer een uur in beslag. Er wordt begonnen met een gesprek over je klachtenbeeld en de achtergronden ervan. Samen formuleren we jouw hulpvraag. Bij het daaropvolgende onderzoek wordt onder andere gewerkt met testampullen en flesjes. Het onderzoek verloopt meestal liggend.  Je hoeft je niet te ontkleden. Het lichaam wordt soms aangeraakt.
Voor een betrouwbare test is het belangrijk eventuele medicijnen en supplementen die je gebruikt mee te testen.

Afhankelijk van de holistische diagnose kunnen binnen de praktijk verschillende hulpmiddelen worden ingezet zoals psychosociale-therapie (gesprektherapie), lichaamsgerichte traumatherapie en thematherapie, maar ook het masseren van reflexzones of acupunctuurpunten, ademhalingstherapie, hartcoherentietraining, klankschaalmassage en het toepassen van Pranic Healing technieken. Verder kan er ter ondersteuning natuurlijke geneesmiddelen worden ingezet.

Gebruik van natuurlijke geneesmiddelen

Als Multidisciplinaire E.E.N.® therapeut kan ik verschillende middelen inzetten die ondersteunend werken om het evenwicht te herstellen en lichaam en geest in harmonie te brengen, dit zijn de volgende middelen:

  • (Klassieke) Homeopathie
  • Het SanoConcept
  • Schüssler celzouten
  • Lithotherapie
  • E.E.N.® energetica
  • Orthomoleculaire therapie
  • Aromatherapie
  • Bachbloesems

Het kan soms ook nodig zijn je door te verwijzen naar een collega-therapeut of arts.

Resultaat

​Na een aantal behandelingen zal er steeds meer balans in jezelf zijn. Je gaat je steeds beter voelen en je klachtenpatroon neemt af. Afhankelijk van de onderliggende problematiek kan de totale behandeling een periode in beslag nemen van enkele weken tot maanden.
Het is mogelijk dat in eerste instantie reacties optreden in de vorm van verergering van de klachten. Deze klachten zullen in de regel vrij snel afnemen. Eventueel kan na overleg besloten worden de dosering van de ondersteunende middelen aan te passen.
Het spreekt voor zich dat je bij ernstige klachten je arts of specialist dient te (blijven) raadplegen en dat de aanvullende ondersteuningen niet ter vervanging van je bestaande reguliere medicatie bedoeld zijn.

Investering

Een consult duurt gemiddeld 60 minuten. Een consult kost € 85,- (btw vrijgesteld)

Een kort consult duurt maximaal 30 minuten en kost € 55,- (btw vrijgesteld)

Prijslijst

Vergoeding door uw zorgverzekeraar

Openingstijden:

Maandag 9:30 – 14:00 uur

Dinsdag 9:30 – 17:15 uur

Donderdag 9:30 – 17:15 uur

Vrijdag 9:30 – 14:00 uur

Op dit moment heeft de praktijk geen wachttijd