Psychosociale therapie is een gesprekstherapie waarbinnen jouw emoties, overtuigingen, zingeving en wat binnen in jou leeft, centraal staat. Als psychosociaal therapeut heb ik een holistische kijk op gezondheid. Dat betekent in normaal Nederlands dat ik bij jouw klachten niet alleen kijken naar je gedachten, je gedrag en je omgeving, maar ook naar je lichaam. Alles hangt immers met elkaar samen. Ik kijk dus naar jou als mens in je context.

Ik ondersteun en begeleid je bij situaties die jij als ongewenst, pijnlijk, ongemakkelijk of frustrerend ervaart. Ik help je om jouw hulpvraag inzichtelijk te maken, leer je beter omgaan met bestaande problemen en bevorder daarmee jouw herstel en je geestelijk en emotioneel welbevinden. Zowel jou als individu, als in relatie tot anderen.

Ik bied een intrapersoonlijke en ervaringsgerichte hulpverlening. Bij dit proces kunnen zaken van persoonlijke, psychologische, sociale, maatschappelijke, existentiële, spirituele en educatieve aard aan bod komen. Hierbij kan ik gebruik maken van interventies zowel uit reguliere als uit complementaire psychotherapeutische benaderingen en van toepassingsmogelijkheden vanuit verschillende vakgebieden. Ik richt mijn begeleiding niet op deelaspecten, zoals psychische of sociale of materiële problemen, maar richt mij op de samenhang tussen het jou als individu en jouw sociale omgeving. De nadruk wordt gelegd op de emotionele aspecten van problemen en vragen. Ik bied een laagdrempelige vorm van hulpverlening.

Bij psychosociale therapie wordt je niet alleen bewust van de emoties die in je leven, maar leer je deze ook los te laten. Overtuigingen worden onderzocht en in een nieuw kader geplaatst, waardoor deze overtuigingen je kunnen gaan dienen in plaats van belemmeren. Het achterhalen van hoe je zin kan geven aan je leven en te ontdekken welke waardes jij belangrijk vindt, zijn ook een onderdeel van psychosociale therapie.

Hierbij maak ik gebruik van ondermeer de volgende technieken:

 • jou op verhaal laten komen;
 • Transactionele analyse;
 • ACT (acceptance en commitment therapie), dit is de 3e generatie cognitieve gedragstherapie.

In psychosociale therapie gaan we in gesprek over de dingen die jou bezig houden. We kijken naar hoe jouw levenspad er tot nu toe uitziet. We staan stil bij de dingen die niet lopen zoals je dat zou willen, of waar je onder lijdt. Wat zijn de hindernissen, wat heeft aandacht nodig? We praten over de ervaringen die je onderweg hebben gevormd en die van invloed zijn op waar je nu bent. Bewustwording staat centraal. Bewustwording van de thema’s in jouw leven; bewustwording van waar je vandaan komt en waar je staat, maar last bus not least waar je naar toe wil en welke blokkades daartoe nog doorbroken mogen worden.


Doordat er iemand met je meeloopt die aandachtig luistert, kom je op verhaal, verheldert je beeld en ontstaat er inzicht in jezelf. Een proces waarin verwerking plaatsvindt en gaandeweg nieuwe sporen zichtbaar worden.

​Voor wie is Psychosociale therapie?

Psychosociale therapie kan zowel voor fysieke als psychische/emotionele klachten worden ingezet. Het helpt onder andere bij klachten waar de medische wetenschap geen verklaring voor kan vinden. Een dergelijke klacht wordt SOLK genoemd; somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klacht. Vroeger werd gezegd dat de klacht dan ‘tussen je oren’ zat, maar het blijkt dat psychische problemen zich wel degelijk kunnen uiten in lichamelijke klachten. De geest en het lichaam zijn immers één. Stress kan bijvoorbeeld leiden tot een maagzweer of hartproblemen. Of angst kan leiden tot vermoeidheid omdat je niet goed kan slapen. Dan kan lichaamsgerichte psychotherapie verlichting geven.

Enkele voorbeelden van klachten:

 • Identiteitsvragen, gevoelens van onzekerheid, faalangst, gevoel niet optimaal te functioneren, niet gelukkig te zijn.
 • Situaties waarin het niet lekker loopt in relaties met bijvoorbeeld familie, vrienden, kinderen, partner, collega’s.
 • Moeite met aangeven van of omgaan met grenzen, last van terugkerende (innerlijke) conflicten.
 • Gevoelens die zijn ontstaan door bijv. scheiding, ziekte, overlijden, ouderdom, werkeloosheid.
 • Behoefte aan inzicht in (levens)vragen, waar naar toe te willen in het leven.
 • Gevoelens en situaties na verlies, moeilijke of traumatische ervaringen.
 • Te veel spanning / stress, burn-outklachten.
 • Moeite die samenhangt met lichamelijke klachten, chronische ziekte en beperkingen.
 • Verdriet, boosheid, eenzaamheid.
 • Relatieproblemen.
 • enz.

Ook als jouw probleem hier niet bij staat, neem gerust contact op.

Ik maak van diverse psychologische gereedschappen gebruik waaronder de Transactionele Analyse, de Acceptance en Commitment Therapie (ACT) en Ademtherapie (hartcoherentie). Verder ben ik gespecialiseerd in Autisme, AD(H)D, HSP en Tourette. Ik vind het belangrijk om te benoemen dat ik beslist verder kijk dan de diagnoses (etiketten) die iemand gekregen heeft.

Psychosociale therapie is heel goed te integreren met natuurgeneeskundige, energetische en lichaamsgerichte psychotherapie.

Investering: Een consult duurt gemiddeld 50 minuten. Een consult kost € 85,-​ (btw vrijgesteld)

Prijslijst

Vergoeding door uw zorgverzekeraar

Psychosociale therapie wordt op dit moment nog niet vergoedt door de zorgverzekering.

Openingstijden:

Maandag 9:30 – 14:00 uur

Dinsdag 9:30 – 17:15 uur

Donderdag 9:30 – 17:15 uur

Vrijdag 9:30 – 14:00 uur

Op dit moment heeft de praktijk geen wachttijd