Locatie

De praktijk is gevestigd aan de achterzijde van Troelstraweg 32 te De Bilt. Er is voor de deur voldoende (gratis) parkeergelegenheid. Nabijgelegen bushaltes zijn halte Houdringe en halte Looydijk.

Wanneer je gearriveerd bent bij de Troelstraweg 32, loop je langs de linkerzijde van het woonhuis, in de richting van de achtertuinen. Aan je rechterhand tref je de deur van de praktijkruimte. De praktijkruimte staat los van het woonhuis. De praktijk is ook voor mindervaliden goed toegankelijk. Toilet is aanwezig.

Openingstijden:

Maandag 9:30 – 14:00 uur

Dinsdag 9:30 – 17:15 uur

Donderdag 9:30 – 17:15 uur

Vrijdag 9:30 – 14:00 uur

Werkwijze van de therapie in de praktijk van de hulpverlening

Persoonlijk Herstel is een praktijk met een holistische kijk op gezondheid.
Binnen de praktijk kijk ik niet alleen naar de specifieke klacht, maar houd ik rekening met wat onderliggend kan zijn. Dat kan op fysiek, mentaal, emotioneel of spiritueel vlak.
Als E.E.N.® therapeut werk ik vanuit de energie en de stof en geef ik een symptomatische – op menselijke maat gesneden – behandeling, terwijl de oorzaak wordt gezocht op het niveau van bewustzijn, het energetisch en fysieke lichaam.
Er wordt gewerkt vanuit het chakrasysteem. Wanneer er een verstoring is in het lichaam kan men deze ook terugvinden op chakra-niveau.
De E.E.N.® therapie is energetisch van aard en werkt vanuit het meridiaansysteem om blokkades op energetisch, emotioneel en fysiek niveau in het energiesysteem en lichaam op te sporen en de energiebalans te herstellen. Met de begrippen Yin en Yang worden verstoringen in de dynamiek en de balans uitgedrukt (Yin is te weinig en Yang is teveel energie).
De behandeling is een causaal gerichte therapie. Er wordt een holistische diagnose gesteld via o.m. een uitgebreide anamnese, polsdiagnostiek en psychonomie. Binnen de E.E.N® therapie wordt er gebruik gemaakt van diverse ondersteunende therapieën. De therapie bestaat verder uit het behandelen van voedingsintoleranties, drainage problemen, fysieke verstoringen en toxinebelasting. Verder wordt er gewerkt met thematherapie, de kracht van vergeving, regressietherapie, psychotherapie, ademhalingstechnieken, endocrinologie en handreflexzonetherapie.

​Intake

Tijdens het intakegesprek vindt er een uitgebreide anamnese plaats. Er worden diverse vragen gesteld om de constitutie van jou te kunnen bepalen. De polsdiagnostiek wordt toegepast om een holistische diagnose te kunnen stellen en de hulpvraag wordt bepaald.

Aanvang en aanpak

​Nadat de diagnose gesteld is wordt het behandelplan besproken.  Er wordt gestart met de behandeling die nodig is om de balans te herstellen. Afhankelijk van de hulpvraag en diagnose kunnen er ondersteunde middelen worden ingezet en verschillende behandelmethodieken.

Indicatie en contra-indicatie

Indicatie: De Multidisciplinaire E.E.N.® therapie kan in alle leeftijdsfasen worden ingezet en is een op zichzelf staande therapie, maar kan ook ter ondersteuning en aanvullend worden ingezet naast een reguliere behandeling.
Contra-indicatie: De therapie wordt niet of beperkt toegepast bij sommige lichamelijke symptomen en psychische stoornissen (rode vlaggen Plato-eindtermen). In dit geval zal ik doorverwijzen naar de reguliere hulpverlening.

Ondersteunende therapievormen

Om het zelf genezend vermogen tussen de twee behandelingen in te stimuleren en de cliënt actief bij het helingsproces te betrekken, kunnen er verschillende ondersteunende therapievormen worden ingezet. Dit kunnen oefeningen zijn, voedingsadviezen of andere vormen van ondersteunende therapie.

Afsluiting consult

Bij afsluiting van het consult wordt er ter ondersteuning van de therapie een persoonlijk advies meegegeven zoals oefeningen en ondersteunende middelen, zodat de je zelf actief betrokken wordt bij het helingsproces.

​Doel van de therapie

Het in balans brengen van lichaam, geest en persoonlijkheid en het zelf genezend vermogen zoveel mogelijk te stimuleren zodat de cliënt in harmonie komt met zichzelf en zijn omgeving.

​Gemiddelde duur van de therapie

Afhankelijk van de onderliggende problematiek kan de totale behandeling een periode in beslag nemen van enkele weken tot maanden. Daarbij is de tijd tussen twee consulten afhankelijk van de klacht. Verder is de duur van de behandeling ook afhankelijk van de constitutie van de cliënt bij aanvang van de behandeling.

Onderzoek en resultaten

De resultaten worden systematisch per cliënt bijgehouden. Met behulp van diverse onderzoeksmethoden, statistiek en evaluaties wordt het effect en de kwaliteit van de therapie gemonitord.

Complementair

Alle therapie en werkwijzen van Persoonlijk Herstel zijn complementair van aard. Mocht er tijdens een traject iets naar de oppervlakte komen wat wijst op een medische of psychologische ‘rode vlag’, zal ik je doorverwijzen naar je huisarts of een andere behandelaar. Soms is er overleg met huisarts of andere behandelaar gewenst, ik zal dit altijd eerst met jou bespreken. Als je medicijnen gebruikt, neem ze dan altijd mee. Dit is noodzakelijk voor een goede holistische diagnose.

Disclamer

Natuurgeneeskunde en Pranic Healing zijn niet bedoeld om medicijnen of medische behandelingen te vervangen, maar eerder om ze aan te vullen. Dus ontvang een healing met een open geest en zet voort alle medische behandelingen die je hiervoor en hierna ondergaat.

Naturopathy and Pranic Healing are not intended to replace medications or medical treatments, but rather to complement them. So receive a healing with an open mind and continue all medical treatments you undergo before and after.


Aansprakelijkheid

Ik ben niet aansprakelijk als gevolg van directe en/of indirecte schade gerelateerd aan deelname aan het verkeer en/of wijzigingen in behandel- of ontwikkeltrajecten welke zijn voorgeschreven door andere professionals. 
Mocht je medicijnen of andere middelen gebruiken op advies van je huisarts of andere specialist, pas dit dan nooit zo maar aan, maar altijd in overleg met degene die het heeft voorgeschreven.

Op dit moment heeft de praktijk geen wachttijd