Natuurgeneeskundige Lichaamsgerichte Psychotherapie (E.E.N.®)

Doel van de behandeling

Het in balans brengen van lichaam, geest en persoonlijkheid, het immuunsysteem en zelf genezend vermogen zoveel mogelijk stimuleren. Hierdoor kom je in harmonie met jezelf en je omgeving. Daarnaast is de behandeling harmoniserend en vitaliserend, met als doel totaalbalans.

De behandeling

De therapievorm die ik inzet is een manier om mensen op een natuurlijke manier weer in balans te brengen en te houden. De oorzaak van klachten wordt gezocht op het niveau van het lichaam en het (sub)bewustzijnsniveau. Hierbij wordt het lichaam gezien als een energiesysteem. De belangrijkste voorwaarde om gezond te zijn, is dat de energie vrij kan stromen in het lichaam.
Op plekken waar blokkades ontstaan, kunnen zich allerlei energieblokkades en ziekteprocessen ontwikkelen.
Gebleken is dat emoties hierbij een grote rol spelen. Wanneer de energiestroom geblokkeerd raakt, is de balans zoek en ontstaan ziektes, stress, burn-out of andere klachten. Dit gebeurt ook onder invloed van ziektekiemen, toxische belasting, straling en niet-optimale voeding.

Om het zelfherstellend vermogen van je lichaam te kunnen aanspreken, is het van belang dat je je bewust wordt van wat er zich afspeelt in je lichaam en geest. Dit bewustwordingsproces is de kern in de behandeling.

Verloop van de behandeling

​Een behandeling neemt ongeveer een uur in beslag. Er wordt begonnen met een gesprek over je klachtenbeeld en de achtergronden ervan. Samen formuleren we jouw hulpvraag. Bij het daaropvolgende onderzoek wordt onder andere gewerkt met testampullen en flesjes. Het onderzoek verloopt meestal liggend.  Je hoeft je niet te ontkleden.
Voor een betrouwbare test is het belangrijk eventuele medicijnen en supplementen die je gebruikt mee te testen.

Afhankelijk van de holistische diagnose kunnen binnen de praktijk verschillende hulpmiddelen worden ingezet zoals psychosociale-therapie (gesprektherapie), lichaamsgerichte traumatherapie en thematherapie, maar ook het masseren van reflexzones of acupunctuurpunten, ademhalingstherapie, hartcoherentietraining en het toepassen van Pranic Healing technieken. Verder kan er ter ondersteuning natuurlijke geneesmiddelen worden ingezet.

Gebruik van natuurlijke geneesmiddelen

Als Multidisciplinaire E.E.N.® therapeut kan ik verschillende middelen inzetten die ondersteunend werken om het evenwicht te herstellen en lichaam en geest in harmonie te brengen, dit zijn de volgende middelen:

  • (Klassieke) Homeopathie
  • Het SanoConcept
  • Schüssler celzouten
  • Lithotherapie
  • E.E.N.® energetica
  • Orthomoleculaire therapie
  • Aromatherapie
  • Bachbloesems

Het kan soms ook nodig zijn je door te verwijzen naar een collega-therapeut of arts.

Resultaat

​Na een aantal behandelingen zal er steeds meer balans te vinden zijn. Je gaat je steeds beter voelen en je klachtenpatroon neemt af. Afhankelijk van de onderliggende problematiek kan de totale behandeling een periode in beslag nemen van enkele weken tot maanden.
Het is mogelijk dat in eerste instantie reacties optreden in de vorm van verergering van de klachten. Deze klachten zullen in de regel vrij snel afnemen. Eventueel kan na overleg besloten worden de dosering van de ondersteunende middelen aan te passen.
Het spreekt voor zich dat je bij ernstige klachten je arts of specialist dient te (blijven) raadplegen en dat de aanvullende ondersteuningen niet ter vervanging van je bestaande reguliere medicatie bedoeld zijn.

Investering

Een consult duurt gemiddeld 60 minuten. Een consult kost € 85,- 

Openingstijden:

Maandag 9:30 – 14:00 uur

Dinsdag 9:30 – 17:15 uur

Donderdag 9: 30 – 17:15 uur

vrijdag 9:30 – 14:00 uur